Cheferna på tekniska samlas en gång varannan vecka och har givande möten för samverkan, information och ledarskapsfrågor. #tranemokommun
66 likes
  • tranemokommunCheferna på tekniska samlas en gång varannan vecka och har givande möten för samverkan, information och ledarskapsfrågor. #tranemokommun

Log in to like or comment.