Krásny zimný pohľad z Bačovej rovne na Vysoké Tatry. Foto: Dagmar Andilová