15 likes
  • sipurpashutחגיג׳ורג׳י שמח! דקלה קידר ואילנה זפרן משיקות אצלנו את ״ג׳ורג׳י״ עם פעילות כיפית ועוגיות חתוליות! 😻📚

Log in to like or comment.