תחקיר: העיוותים המופלגים בטענות על פיצויים מופלגים לתושבי אום אל חיראן ***
תחקיר רבנים למען זכויות האדם: הממשלה קידמה נראטיב לפיו תושבי הכפר הבדואי אום אל חיראן "פוצצו" את המו"מ עימם למרות שקיבלו הצעות לפיצויים ותנאים מופלגים. לפי הנתונים שפורסמו, וביחס לעלויות הבנייה מחדש ולסטנדרט הפיצויים במקרים דומים לאום אל חיראן, מסתמן כי מיתוס התנאים המופלגים מופרך. ***
תושבי הכפר הבדואי לא קיבלו הצעות לפיצויים כספיים מופלגים לנוכח עלויות הבנייה ואף הופלו בחריפות לרעה בהקצאת שטחים חקלאיים ביחס למגזר הכפרי היהודי; המוסכמה כי הפיצויים צריכים לאפשר לבני רשות לשוב לגור במקום ממנו פונו לא נשמרה במקרה של אום אל חיראן; במנותק מהראציונל של הפיצויים, המדינה מבקשת לקבוע את גובה הפיצוי על בסיס ריבוי נשים ולא לפי חישוב קונקרטי של הצרכים הסוציאליים והנזק שבמעבר.

לקריאת התחקיר המלא:
http://rhr.org.il/heb/2017/02/26690/
martinkiel and danao26 like this
  • rabbis4hrתחקיר: העיוותים המופלגים בטענות על פיצויים מופלגים לתושבי אום אל חיראן ***
    תחקיר רבנים למען זכויות האדם: הממשלה קידמה נראטיב לפיו תושבי הכפר הבדואי אום אל חיראן "פוצצו" את המו"מ עימם למרות שקיבלו הצעות לפיצויים ותנאים מופלגים. לפי הנתונים שפורסמו, וביחס לעלויות הבנייה מחדש ולסטנדרט הפיצויים במקרים דומים לאום אל חיראן, מסתמן כי מיתוס התנאים המופלגים מופרך. ***
    תושבי הכפר הבדואי לא קיבלו הצעות לפיצויים כספיים מופלגים לנוכח עלויות הבנייה ואף הופלו בחריפות לרעה בהקצאת שטחים חקלאיים ביחס למגזר הכפרי היהודי; המוסכמה כי הפיצויים צריכים לאפשר לבני רשות לשוב לגור במקום ממנו פונו לא נשמרה במקרה של אום אל חיראן; במנותק מהראציונל של הפיצויים, המדינה מבקשת לקבוע את גובה הפיצוי על בסיס ריבוי נשים ולא לפי חישוב קונקרטי של הצרכים הסוציאליים והנזק שבמעבר.

    לקריאת התחקיר המלא:
    http://rhr.org.il/heb/2017/02/26690/

  • rabbis4hr#תחקיר #אוםאלחיראן #פיצויים
Log in to like or comment.