मान्छे भन्दा धेरै "कुकुर र क्यामेरा" को बिश्वास हुन्छ । ✌ 😁
19 likes
  • bjacharyaमान्छे भन्दा धेरै "कुकुर र क्यामेरा" को बिश्वास हुन्छ । ✌ 😁

Log in to like or comment.