این روزها شاهد اعتراضات مرجع عالیقدر ، آیت الله نوری همدانی به عملکرد بانکها هستیم . یکی از نکات سخنان ایشان ، مسئولیتی ست که به تک تک افراد فرمودند . دوستان عزیز ، این حرف به این معناست که در مقابل این پدیده شوم و فاسد ربوی به نام بانک ، مردم هم مسئول هستند
 و فقط حکومت نقش ندارد .
yon.ir/ly13
180 likes
  • reba_irاین روزها شاهد اعتراضات مرجع عالیقدر ، آیت الله نوری همدانی به عملکرد بانکها هستیم . یکی از نکات سخنان ایشان ، مسئولیتی ست که به تک تک افراد فرمودند . دوستان عزیز ، این حرف به این معناست که در مقابل این پدیده شوم و فاسد ربوی به نام بانک ، مردم هم مسئول هستند
    و فقط حکومت نقش ندارد .
    yon.ir/ly13

  • yaser.arabnezhadدرود بر شما
  • mohammadhoseyn_r.khحفظه الله.
  • mohammadhoseyn_r.khخدا کمک کنه که بتونیم ریشه ی ربا رو بکنیم
  • reba_irدرود بر شما و روحیه حق پذیرتون بزرگورار ...@yaser.arabnezhad
  • mohsen_kashkiخدا حفظ کنه آقای همدانی رو. ایشون از سالها پیش فریاد میزدند که فعالیت بانک ها خلاف شرع است.
Log in to like or comment.