Dag 2! 
vi i ungdomssektion har haft möte.  Vi har planet mässan 2017 för fullt så vi är faktiskt nästan klara med den planeringen!  Duktigt av oss vi är väldigt kreativa när vi har möten! 
Vi har diskuterat våra framtids visioner., #dyslexiförbundet #sundbyberg #ungdomssektionen #ungdomar #dyslexi #stoltdyslektiker #dyslektiker #möte #kreativa #framtid #framtidsplaner #dysleximässan
12 likes
Log in to like or comment.