Röda Korsets Högskola erbjuder i samarbete med @rodakorset en uppdragsutbildning som riktar sig till personer som behöver utveckla sina kunskaper och sin förmåga att möta och stödja personer med traumatiska erfarenheter från krig och flykt. Kursen är en högskoleutbildning på 7,5 hp och pågår under april-maj under vårterminen 2017. Läs mer på rkh.se/kurser

#rödakorsetshögskola #rödakorset
LikeComment
20 likes
  • rodakorsetshogskolaRöda Korsets Högskola erbjuder i samarbete med @rodakorset en uppdragsutbildning som riktar sig till personer som behöver utveckla sina kunskaper och sin förmåga att möta och stödja personer med traumatiska erfarenheter från krig och flykt. Kursen är en högskoleutbildning på 7,5 hp och pågår under april-maj under vårterminen 2017. Läs mer på rkh.se/kurser

    #rödakorsetshögskola #rödakorset
Log in to like or comment.