از خدمات شرکت خدماتی آریا در #مشهد ،  #شستشوی #مبل در مکان #مشتری است ، عکس فوق تفاوت قبل و بعد از شستشو است

عکس فوق توسط #شرکت #خدماتی آریا گرفته شده است .
297 likes
Log in to like or comment.