Vilka lärdomar kan Sverige när det gäller regleringen av samhällsfarliga konflikter på arbetsmarknaden? I dag presenterar Johanna Grönbäck och Nils Karlson en unik jämförelse av spelreglerna i Sverige och våra grannländer. Läs mer på ratio.se
15 likes
  • ratio_instituteVilka lärdomar kan Sverige när det gäller regleringen av samhällsfarliga konflikter på arbetsmarknaden? I dag presenterar Johanna Grönbäck och Nils Karlson en unik jämförelse av spelreglerna i Sverige och våra grannländer. Läs mer på ratio.se

  • alphapapaactualPratade ni om dagens problem med hamnen där strejkandet har fått konsekvenser där kunderna väljer andra hamnar?
  • ratio_instituteVi tittar inte på hamnstrejken specifikt men hoppas att rapporten ska öka förståelsen för lagstiftningen runt den typen av strejker. I många länder finns exempelvis proportionalitetsprinciper för att avgöra om att en stridsåtgärds konsekvenser inte går utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.
Log in to like or comment.