Lerums kommun har många mil av vackra och varierande stigar och vandringsleder. Politikerna i  beredningen för klimat, miljö och naturvård har gjort en djupdykning i dessa för att se hur de kan utvecklas och bli mer tillgängliga. Se filmen om stigar och vandringsleder och läs hela rapporten på lerum.se.
27 likes
  • lerumskommunLerums kommun har många mil av vackra och varierande stigar och vandringsleder. Politikerna i beredningen för klimat, miljö och naturvård har gjort en djupdykning i dessa för att se hur de kan utvecklas och bli mer tillgängliga. Se filmen om stigar och vandringsleder och läs hela rapporten på lerum.se.

  • isabellaholmgren_Han känner jag igen @rofflarn 🤘🏻😎
Log in to like or comment.