95/10/23 💢 کشف انبار مواد شیمیایی حاوی کلر و مواد قلیایی خاکی ساخت کارخانجات سعودی در شرق حلب

این مواد قابلیت استفاده در موشکهای دست ساز به عنوان سلاح شیمیایی را دارند و هر چند چندان کشنده نیستند می توانند موجب تنگی نفس و خفگی موقت در افراد شوند.
مسلحین بارها از موشکهای حاوی گاز کلر در حمله به مناطق تحت کنترل دولت استفاده کردند.
#شجرة_الملعونة
#عربستان
#سوریه
#تروریسم
#تحولات_جهان_اسلام
#حلب
12 likes
 • iswnews95/10/23 💢 کشف انبار مواد شیمیایی حاوی کلر و مواد قلیایی خاکی ساخت کارخانجات سعودی در شرق حلب

  این مواد قابلیت استفاده در موشکهای دست ساز به عنوان سلاح شیمیایی را دارند و هر چند چندان کشنده نیستند می توانند موجب تنگی نفس و خفگی موقت در افراد شوند.
  مسلحین بارها از موشکهای حاوی گاز کلر در حمله به مناطق تحت کنترل دولت استفاده کردند.
  #شجرة_الملعونة
  #عربستان
  #سوریه
  #تروریسم
  #تحولات_جهان_اسلام
  #حلب

 • esi.ebiمرگ بر آل سعود
Log in to like or comment.