دعوتید به
نخستین جایزه بین المللی پیانو باربد 
جمعه 24 دی
اجراهای بخش رقابتی ساعت 15 تا 17
مراسم اختتامیه و اعلام برگزیدگان ساعت 19
سالن باشگاه دانشگاه ( ساحلی غربی )
ورود برای علاقه مندان آزاد است
136 likes
 • iranticدعوتید به
  نخستین جایزه بین المللی پیانو باربد
  جمعه 24 دی
  اجراهای بخش رقابتی ساعت 15 تا 17
  مراسم اختتامیه و اعلام برگزیدگان ساعت 19
  سالن باشگاه دانشگاه ( ساحلی غربی )
  ورود برای علاقه مندان آزاد است

Log in to like or comment.