آیا می دانید جلو وعقب کشیدن عقربه های ساعت عظیم بیگ بن در لندن که در چهار وجه خود عقربه و صفحه ساعت دارد، پنج ساعت به طول می انجامد؟

#عقربه#ساعت_بیگ_بن#لندن#سفر#گردشگری#بلیط_هواپیما
26 likes
Log in to like or comment.