پیک گیتار perris کانادا رسید
در بسته های ۶تایی
سیگنیچر گروه های معروف دنیا
قیمت:۳۰.۰۰۰
#فروشگاه_اینترنتی #فروشگاه_موسیقی_شیراز #فروشگاه_موسیقی_بتهوون_شیراز
132 likes
Log in to like or comment.