خانه رسولیان مربوط به دوره قاجار است و در محله سهل بن علی شهر یزد واقع شده است.
این بنا در سال 1283 هجری شمسی بنا شده و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
Mosaferkade.com
22 likes
  • mosaferkadeخانه رسولیان مربوط به دوره قاجار است و در محله سهل بن علی شهر یزد واقع شده است.
    این بنا در سال 1283 هجری شمسی بنا شده و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
    Mosaferkade.com

Log in to like or comment.