95/10/22 💢 آخرین وضعیت وادی بردی ؛ وادی بردی در کش و قوس مصالحه ⭕️ در هفته های گذشته شاهد خروج و یا بهتر بگوییم شاهد فرار اهالی منطقه #وادی_بردی از دست مسلحین و پناه آوردن به ارتش و دولت #سوریه بودیم .در روزهای اخیر نیز شمار دیگری از اهالی که بالغ بر ۵۰۰ نفر میشوند خود را به نیروهای دولتی رساندند و کار تسویه آنها در حال پیگیری میباشد . بیشتر این مردم از اهالی غرب منطقه وادی بردی هستند و یا کسانی هستند که خود را از شرق وادی بردی به مناطق غربی رسانده اند.
بعلت وضعیت میدانی و اشرافی که ارتش در غرب منطقه وادی بردی به داخل منطقه دارد؛ بیشتر مسلحین به شرق وادی بردی رفته اند و عمده درگیریهای ارتش با مسلحین در آن مناطق صورت میگیرد.
⭕️ از طرف دیگر به غیر از پیشروی جزئی نیروهای #مقاومت در شمال کفر زیت و دیرمقرن تغییر خاصی در نقشه ی میدانی صورت نگرفته و همچنان درگیریهای پراکنده در روستاهایی نظیر بسیمه و عین فیجه ادامه دارد.
در حال حاضر فشارها بروی بسیمه زیاد شده و لجاجت مسلحین جبهه النصره در بسیمه راهی برای ارتش جز ورودی زمینی به این منطقه باقی نگذاشته است .

#اخبار_سوریه
#تحولات_جهان_اسلام
#دمشق
14 likes
 • iswnews95/10/22 💢 آخرین وضعیت وادی بردی ؛ وادی بردی در کش و قوس مصالحه ⭕️ در هفته های گذشته شاهد خروج و یا بهتر بگوییم شاهد فرار اهالی منطقه #وادی_بردی از دست مسلحین و پناه آوردن به ارتش و دولت #سوریه بودیم .در روزهای اخیر نیز شمار دیگری از اهالی که بالغ بر ۵۰۰ نفر میشوند خود را به نیروهای دولتی رساندند و کار تسویه آنها در حال پیگیری میباشد . بیشتر این مردم از اهالی غرب منطقه وادی بردی هستند و یا کسانی هستند که خود را از شرق وادی بردی به مناطق غربی رسانده اند.
  بعلت وضعیت میدانی و اشرافی که ارتش در غرب منطقه وادی بردی به داخل منطقه دارد؛ بیشتر مسلحین به شرق وادی بردی رفته اند و عمده درگیریهای ارتش با مسلحین در آن مناطق صورت میگیرد.
  ⭕️ از طرف دیگر به غیر از پیشروی جزئی نیروهای #مقاومت در شمال کفر زیت و دیرمقرن تغییر خاصی در نقشه ی میدانی صورت نگرفته و همچنان درگیریهای پراکنده در روستاهایی نظیر بسیمه و عین فیجه ادامه دارد.
  در حال حاضر فشارها بروی بسیمه زیاد شده و لجاجت مسلحین جبهه النصره در بسیمه راهی برای ارتش جز ورودی زمینی به این منطقه باقی نگذاشته است .

  #اخبار_سوریه
  #تحولات_جهان_اسلام
  #دمشق

Log in to like or comment.