...
کشته شدن پیرمرد دوچرخه سوار در تصادف محور لنگرود.

اخبار کامل را میتوانید در کانال و سایت لنگرخبر بخوانید.
#لنگرود #لنگرنیوز #لنگرودی #لنگرخبر #گیلان 
#langarud #langarnews #langarnews_ir #guilan #gilan
313 likes
Log in to like or comment.