دیدار دکتر روحانی با عبدالله عبدالله معاون اجرایی دولت افغانستان 
عکس: برنا قاسمی 
@bornaghasemi 
#ایسنا_نیوز 
#ایسنا 
#photonews 
#دکتر_روحانی #حسن_روحانی #افغانستان #ریاست_جمهوری 
۹۵/۱۰/۲۲
873 likes
Log in to like or comment.