.
. 🔥نبرد شهرداری چی ها به سود شمالی ها خاتمه یافت
.
🔸ست اول: 26-24 شهرداری اراک
.
🔸ست دوم: 32-30 شهرداری ساری
.
🔸ست سوم: 25-20شهرداری ساری
.
🔸ست چهارم: 25-23 شهرداری ساری
.
🔹ست شماری: 3-1 شهرداری ساری
.
. ✱✲✱✲✱✲✱✲✱✲
.

#Volleyball_Channel 👉 @ariavarzesh 📸 instagram.com/ariavarzesh 🌐 www.ariavarzesh.ir
401 likes
 • ariavarzesh.
  . 🔥نبرد شهرداری چی ها به سود شمالی ها خاتمه یافت
  .
  🔸ست اول: 26-24 شهرداری اراک
  .
  🔸ست دوم: 32-30 شهرداری ساری
  .
  🔸ست سوم: 25-20شهرداری ساری
  .
  🔸ست چهارم: 25-23 شهرداری ساری
  .
  🔹ست شماری: 3-1 شهرداری ساری
  .
  . ✱✲✱✲✱✲✱✲✱✲
  .

  #Volleyball_Channel 👉 @ariavarzesh 📸 instagram.com/ariavarzesh 🌐 www.ariavarzesh.ir

Log in to like or comment.