برای صدقه دادن
توي جیبهایمان بدنبال
کمترین مبلغ میگردیم☘

آن وقت از خداوند
بالاترین درجه
نعمتها را میخواهیم☘
چه ناچیز می بخشیم
و چه بزرگ تمنا میکنیم☘ 🆔 #ZehneIdeal 💯
817 likes
 • zehne_idealبرای صدقه دادن
  توي جیبهایمان بدنبال
  کمترین مبلغ میگردیم☘

  آن وقت از خداوند
  بالاترین درجه
  نعمتها را میخواهیم☘
  چه ناچیز می بخشیم
  و چه بزرگ تمنا میکنیم☘ 🆔 #ZehneIdeal 💯

 • sadegh.b7757خیلی زیبا بود👌👌❤❤
 • ali_jafari_007👍😐
 • dylansv_Love it!
 • ali.a3354خیلی زیبا بود👌👌
 • yasman.niواقعا
 • m.mousavi.t👏👏👏🌸👌🙏
Log in to like or comment.