Tap video for sound
Video
709 views
  • javanhavafaza.
    فناوری تصویر برداری با سرعت بالا، یکی از فناوری های کلیدی برای درک چگونگی وقوع فرایند های سریع، مانند تحلیل انفجار مواد منفجره با شکل های مختلف، حرکت گلوله و نحوه برخورد و نفوذ آن در مانع، فرایند های شیمیایی سریع و ... می باشد. امروزه این تکنولوژی از انحصار مجموعه های نظامی بیرون آمده و شما می توانید فیلم های مستند زیادی که صرفا حول یک دوربین سرعت بالا تعریف شده را در اینترنت پیدا کنید.

  • abdollah_mazloumiآره صحنه های زیادی دیدم اینجوری میکنن.ولی اسم برنامه چیه؟
  • javanhavafazaبا اسم مستند "پیچش زمان" در اینترنت سرچ کنید.
Log in to like or comment.