آخرين دوره آمادگي آيلتس امسال رو بهمن ماه شروع ميكنيم: همراه اساتيد خوبمون خانوم نجفى و آقاى زجاجى. دوره ٦٥ جلسه و طول دوره دو ماه و نيم خواهد بود. براى عيز برنامه ويژه اى هم خواهيم داشت. سه سمپل رايگان (با هدفون)- تصحيح برگه (دو جلسه) و مشاوره هم داريم. من توصيه ميكنم نظرات دوستانى كه در اين دوره ها شركت كردن جويا بشين. محيط دوستانه و ارام، جزوات خوب، برنامه منظم و... آدرس: قدس ٩ پلاك ٥٠ - شروع دوره ٥ بهمن- هزينه دوره ٩٩٠ تومان
19 likes
  • ieltsdailyofficialآخرين دوره آمادگي آيلتس امسال رو بهمن ماه شروع ميكنيم: همراه اساتيد خوبمون خانوم نجفى و آقاى زجاجى. دوره ٦٥ جلسه و طول دوره دو ماه و نيم خواهد بود. براى عيز برنامه ويژه اى هم خواهيم داشت. سه سمپل رايگان (با هدفون)- تصحيح برگه (دو جلسه) و مشاوره هم داريم. من توصيه ميكنم نظرات دوستانى كه در اين دوره ها شركت كردن جويا بشين. محيط دوستانه و ارام، جزوات خوب، برنامه منظم و... آدرس: قدس ٩ پلاك ٥٠ - شروع دوره ٥ بهمن- هزينه دوره ٩٩٠ تومان

Log in to like or comment.