95/10/22

آخرین وضعیت شمال استان حلب
بنابر شواهد میدانی هر لحظه امکان آغاز عملیات جدید از سوی ارتش سوریه به سمت الباب وجود دارد.
نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/da75/9osffzdcbpo6966zg.jpg

#الباب
#حلب
#سوریه
#اخبار_سوریه
#تحولات_سوریه
#تحولات_جهان_اسلام
12 likes
Log in to like or comment.