Nabór do Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego
1 stycznia 2017 r. ambasador w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku skierował pismo do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o naborze funkcjonariuszy #SluzbaWiezienna do misji #UNMISS. Obecnie ONZ poszukuje 10 oficerów władających językiem angielskim...
Szczegółowe informacje na temat naboru do misji UNMISS dostępne są w komórkach kadrowych okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.
http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-nabor-do-misji-narodow-zjednoczonych-w-republice-sudanu-poludniowego
  • sluzbawieziennaNabór do Misji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego
    1 stycznia 2017 r. ambasador w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku skierował pismo do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o naborze funkcjonariuszy #SluzbaWiezienna do misji #UNMISS. Obecnie ONZ poszukuje 10 oficerów władających językiem angielskim...
    Szczegółowe informacje na temat naboru do misji UNMISS dostępne są w komórkach kadrowych okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.
    http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-nabor-do-misji-narodow-zjednoczonych-w-republice-sudanu-poludniowego

Log in to like or comment.