.
شکر واقعی
1,639 likes
  • mohsen.gharaati.
    شکر واقعی

  • miss.queen.kingعقل و زیرکی و هوش و ابتکار هم لطف و نعمت خداس ک موجب بدست آوردنه نعمت میشه....درست نمیگم؟!🙈
  • rahman.rahamn72اگر که از علم و زیرکی خودش بدونه و حرف های قارونی بزنه (اوتیتوه علی علم من فضلی)از این حرف ها بزنه قطعا و یقینا دین گفته مشرک میشه
  • daniel.sh2021پس اگر این چنین باشه میتونیم بگیم که خدا میان بنده هاش فرق میذاره... درسته چون اینجوری خدا باید نعمت هارو مساوی تقسیم کنه دیگه و هوش و زیرکی و عقل عملا بی استفاده هستن طبق صحبت شما
  • nasrinf.iشکرا لله
  • kuroshjahandoost90سوره ابراهیم آیه هفت و باز به خاطر آرید وقتی که خدا اعلام فرمود که شما بندگان اگر شکر نعمت به جای آرید بر نعمت شما می افزایم و اگر کفران کنید به عذاب شدید گرفتار می کنیم منظورش اینه که چه خدا چه خودت یا کسی بهت چیزی داد یا به دست آوردی فرق نمیکنه ظرفیتشو داشته باش طغیان نکن.
  • bookworld_ir.
  • marziyeh5713دوستان التماس دعا برام دعا کنین
Log in to like or comment.