#طلوع حق

آموزش دیجیتال پینت
استاد عباس گودرزی

یکشنبه ها  18:15 الی 19:30 (شروع: 3 بهمن)

#ترم_زمستان
#شش_جلسه

مشاهده جزییات و ثبت نام👇
http://toluehagh.ir/?p=37877
230 likes
Log in to like or comment.