Người ta hết tình rồi, giữ làm chi nữa ?
#blogtamsu #blogquote #trongveonhe
3,953 likes
Log in to like or comment.