Bakoodak:
🚥🚥🚥🚥🚥 ✅مسایل جنسی را چگونه با کودکانمان مطرح کنیم؟
1⃣بهترین سن شروع آموزش به کودکان وقتی است که بچه ها را از پوشک میگیرید. 🌹هرگز جلوی جمع شلوارشان را پایین نکشید
🌹به انها یاد دهید که زیر پوشک حریم خصوصی بچه هاست. 🌹هرگز بچه ها را مجبور نکنید کسی را ببوسند "مادر برو یه بوس به عمو بده" یا "برو بغل دایی جان" و حرفهایی از این دست.

2⃣بگذارید یاد بگیرند که برای بوسیدن و در آغوش کشیده شدن اجازه بچه ها شرط است.
 3⃣ هرگز بچه ها را در سن پایین با هیچ مردی حتی محارم تنها نگذارید. 🌹بیشتر تجاوزها از طرف اطرافیان نزدیک دوستان بوده و مسلما به عقل هیچ پدر و مادری هم نرسیده که ممکن است خطر در کمین بچه باشد
🌹فکر نکنید پسربچه ها در خطر نیستند اتفاقا آمار تجاوز و آزار جنسی پسربچه ها رو به افزایش است. 4⃣مهارت "نه" گفتن را به بچه ها بیاموزید.
 5⃣ سعی کنید راننده سرویس بچه ها مرد نباشد. مخصوصا مراقب آخرین نفری که با راننده تنهاست باشید.
6⃣هرگز وقتی بیرون از منزل هستید سفارش چیزی را ندهید که بچه ها مجبور شوند تحویل بگیرند. 7⃣در مورد اعضای تناسلی:
به بچه ها یاد دهید صحبت در این موارد خارج از عرف است هرکسی خواست در این موارد با ایشان صحبت کند سریع شما را درجریان بگذارند
🌹بگویید این حرف ها فقط در چارچوب خانه مطرح می شوند
 8⃣ بیشتر متجاوزین بچه ها را می ترسانند. 🌹به بچه ها بگویید هر کاری که کرده باشند دوستشان دارید 
هرگز حتی برای تنبیه های معمولی هم این جمله رو به کار نبرید" این کارو کردی دیگه دوست ندارم" 🌹بچه ها باید بدانند تحت هر شرایطی خانواده پذیرای ایشان هستند. 9⃣ اگر پرستار کودک دارید غیر مستقیم به او بفهمانید که خانه توسط دوربین کنترل میشود_ هرگز در سنین ۲ تا ۵ سال شوخی جن.سی با همسرتان نکنید به این امید که بچه ها نمی فهمند
0⃣1⃣در مورد روابط جنسی به بچه ها دروغ نگویید
🌹اگر در مورد نحوه باردار شدن سوال کردند بهتر است با جفتگیری حیوانات شروع کنید
 1⃣1⃣ حریم خصوصی را به بچه ها آموزش دهید. 🌹مثلا از بچه ها اجازه بگیرید و بعد ببوسیدشان یا غلغلکشان دهید. بگذارید گاهی نه بگوید. 🌹فضایی فراهم کنید که حرف هایشان را برای شما بگویند.- اگر فیلم های ... را در جائی دیدند یا از جائی شنیدند، و از شما توضیح خواستند بگویید که این مخصوص زن و شوهرهاست و بهشان تذکر دهید هیچ کس اجازه ندارد کس دیگری را این گونه ببوسد.

منبع: @koodakanezi 🌸🌸🌸🌸🌸 telegram.me/bakoodak
 • bakoodakBakoodak:
  🚥🚥🚥🚥🚥 ✅مسایل جنسی را چگونه با کودکانمان مطرح کنیم؟
  1⃣بهترین سن شروع آموزش به کودکان وقتی است که بچه ها را از پوشک میگیرید. 🌹هرگز جلوی جمع شلوارشان را پایین نکشید
  🌹به انها یاد دهید که زیر پوشک حریم خصوصی بچه هاست. 🌹هرگز بچه ها را مجبور نکنید کسی را ببوسند "مادر برو یه بوس به عمو بده" یا "برو بغل دایی جان" و حرفهایی از این دست.

  2⃣بگذارید یاد بگیرند که برای بوسیدن و در آغوش کشیده شدن اجازه بچه ها شرط است.
  3⃣ هرگز بچه ها را در سن پایین با هیچ مردی حتی محارم تنها نگذارید. 🌹بیشتر تجاوزها از طرف اطرافیان نزدیک دوستان بوده و مسلما به عقل هیچ پدر و مادری هم نرسیده که ممکن است خطر در کمین بچه باشد
  🌹فکر نکنید پسربچه ها در خطر نیستند اتفاقا آمار تجاوز و آزار جنسی پسربچه ها رو به افزایش است. 4⃣مهارت "نه" گفتن را به بچه ها بیاموزید.
  5⃣ سعی کنید راننده سرویس بچه ها مرد نباشد. مخصوصا مراقب آخرین نفری که با راننده تنهاست باشید.
  6⃣هرگز وقتی بیرون از منزل هستید سفارش چیزی را ندهید که بچه ها مجبور شوند تحویل بگیرند. 7⃣در مورد اعضای تناسلی:
  به بچه ها یاد دهید صحبت در این موارد خارج از عرف است هرکسی خواست در این موارد با ایشان صحبت کند سریع شما را درجریان بگذارند
  🌹بگویید این حرف ها فقط در چارچوب خانه مطرح می شوند
  8⃣ بیشتر متجاوزین بچه ها را می ترسانند. 🌹به بچه ها بگویید هر کاری که کرده باشند دوستشان دارید
  هرگز حتی برای تنبیه های معمولی هم این جمله رو به کار نبرید" این کارو کردی دیگه دوست ندارم" 🌹بچه ها باید بدانند تحت هر شرایطی خانواده پذیرای ایشان هستند. 9⃣ اگر پرستار کودک دارید غیر مستقیم به او بفهمانید که خانه توسط دوربین کنترل میشود_ هرگز در سنین ۲ تا ۵ سال شوخی جن.سی با همسرتان نکنید به این امید که بچه ها نمی فهمند
  0⃣1⃣در مورد روابط جنسی به بچه ها دروغ نگویید
  🌹اگر در مورد نحوه باردار شدن سوال کردند بهتر است با جفتگیری حیوانات شروع کنید
  1⃣1⃣ حریم خصوصی را به بچه ها آموزش دهید. 🌹مثلا از بچه ها اجازه بگیرید و بعد ببوسیدشان یا غلغلکشان دهید. بگذارید گاهی نه بگوید. 🌹فضایی فراهم کنید که حرف هایشان را برای شما بگویند.- اگر فیلم های ... را در جائی دیدند یا از جائی شنیدند، و از شما توضیح خواستند بگویید که این مخصوص زن و شوهرهاست و بهشان تذکر دهید هیچ کس اجازه ندارد کس دیگری را این گونه ببوسد.

  منبع: @koodakanezi 🌸🌸🌸🌸🌸 telegram.me/bakoodak

Log in to like or comment.