•💁🏾💁🏾💁🏾
اگر پوست سبزه داريد رنگ موي قرمز شما را تيره تر نشان ميدهد، بهتر است كه از اين تم رنگي استفاده كنند : شاه بلوطی تیره و متوسط، قهوه ای روشن و بلوند روشن.
#چارسو 
#چهارسو 
#رنگ
#مو
#قرمز
#4soo 
#chaharso 
#color 
#hair 
#red
174 likes
Log in to like or comment.