196 likes
  • irfitnessproاستفاده از گن لاغری در حین تمرین
    یکی از بزرگترین اشتباهات ممکن، ورزش کردن حین استفاده از گن های لاغری است زیرا در این حالت نه تنها چربی ها از جای خود تکان نمی خورند بلکه این اقدام موجب تنبل شدن و در نهایت ضعف عضلات شکم و پهلو می شود و با توجه به از دست رفتن آب مفید و رطوبت پوست، پس از مدتی نه چندان طولانی، چروکیدگی و شلی پوست آن قسمت را نیز به همراه دارد.

Log in to like or comment.