.
بررسی ها نشان می دهد که پرواز هماهنگ پرندگان، در قالب هفتی شکل، مصرف انرژی برای پرواز را کاهش می دهد. پرواز هماهنگ تعدادی هواپیمای مسافر بری مساله ای هست مدت هاست که ذهن طراحان را به منظور کاهش مصرف سوخت در مسیر های طولانی به خود مشغول کرده است.
479 likes
  • javanhavafaza.
    بررسی ها نشان می دهد که پرواز هماهنگ پرندگان، در قالب هفتی شکل، مصرف انرژی برای پرواز را کاهش می دهد. پرواز هماهنگ تعدادی هواپیمای مسافر بری مساله ای هست مدت هاست که ذهن طراحان را به منظور کاهش مصرف سوخت در مسیر های طولانی به خود مشغول کرده است.

  • mr.qioqioبله کاملا درسته....جالب این جاست ک مرتب جاهاشونم عوض میکنن ک به طور یکنواخت از همشون به یک میزان انرژی صرف بشه
  • javanhavafaza@mr.qioqio . نکته خوبی گفتید، دلیلش این هست که پرنده جلویی بیشترین انرژی رو مصرف میکنه، لذا هر یه مدت جاشو با یکی عوض میکنه
  • mr.qioqio@javanhavafaza دقیقا....👌
Log in to like or comment.