‌‌
🏅🏅🏅 با پلی شاپ، فالویرهای خودتان را افزایش دهید، بیشتر دیده شوید و در فضای آنلاین، کسب و کارتان را بهتر معرفی کنید. کافیست در پست خودتان عبارت polyshop_ir@ را درج یا اینکه اکانت پلی شاپ را تگ کنید.
‌
برای ارتباط با این آگهی، به اکانت ارسال کننده دایرکت بدهید یا در صورتی که در آگهی، شماره ای درج شده، با آن شماره تماس بگیرید.
‌
‌ارسال شده توسط @caspianplasticaria ‌
بازنشر توسط @polyshop_ir
‌
ظرف فوم دیپلمات
‌
#فوم #ظرف_فوم #ظروف_فوم #ظروف_بسته_بندی #پلاستیک #اینپیا #پلی_شاپ ‌
@inpiair 
@polyshop_ir
79 likes
 • polyshop_ir‌‌
  🏅🏅🏅 با پلی شاپ، فالویرهای خودتان را افزایش دهید، بیشتر دیده شوید و در فضای آنلاین، کسب و کارتان را بهتر معرفی کنید. کافیست در پست خودتان عبارت polyshop_ir@ را درج یا اینکه اکانت پلی شاپ را تگ کنید.

  برای ارتباط با این آگهی، به اکانت ارسال کننده دایرکت بدهید یا در صورتی که در آگهی، شماره ای درج شده، با آن شماره تماس بگیرید.

  ‌ارسال شده توسط @caspianplasticaria
  بازنشر توسط @polyshop_ir

  ظرف فوم دیپلمات

  #فوم #ظرف_فوم #ظروف_فوم #ظروف_بسته_بندی #پلاستیک #اینپیا #پلی_شاپ
  @inpiair
  @polyshop_ir

Log in to like or comment.