‌
#معرفی_کنسرت 
گروه موسیقی آن
۲۷ دی، ساعت ۱۸:۳۰ ، فرهنگسرای نیاوران
‌
خواننده: مجتبی عسگری
نی: هوشمند عبادی
کمانچه: سینا دانش
قیچک: آزاده شمس
سه تار: سپیده مشکی
تار: ساناز ستارزاده
تار: هومن قنبری
عود: نوا سلیمانی
تنبک: سینا خشک بیجاری
دف: مهرزاد هویدا
سنتور: آریا محافظ
‌
خرید بلیت از تیوال
www.tiwall.com

@meshkisepideh 
@mojtaba.asgari
@sanazsattarzadeh 
@azadeh.shams61
1,477 likes
 • khosousii
  #معرفی_کنسرت
  گروه موسیقی آن
  ۲۷ دی، ساعت ۱۸:۳۰ ، فرهنگسرای نیاوران

  خواننده: مجتبی عسگری
  نی: هوشمند عبادی
  کمانچه: سینا دانش
  قیچک: آزاده شمس
  سه تار: سپیده مشکی
  تار: ساناز ستارزاده
  تار: هومن قنبری
  عود: نوا سلیمانی
  تنبک: سینا خشک بیجاری
  دف: مهرزاد هویدا
  سنتور: آریا محافظ

  خرید بلیت از تیوال
  www.tiwall.com

  @meshkisepideh
  @mojtaba.asgari
  @sanazsattarzadeh
  @azadeh.shams61

 • abolfazlmohamadgholi@parastooahmadpoor
 • hesam.gohariبه به....استاد نوا سلیمانی...پیگیرتون هستیم استاد....همکاری شما با استاد کلهر مایه ی افتخار دوستانتونه...پاینده باشید
 • aliimanypoorمجتبی عسگری صدای خوبی داره واقعا
Log in to like or comment.