.
. 📃 مصدومیت گریبان مهدی مهدوی را گرفت...
.
. ⭕️مهدی مهدوی در جریان تمرین سرمایه ای ها در تهران از ناحیه انگشت چهارم (انگشت حلقه) دست چپ دچار شکستگی بدون جابجایی شد، به گفته دکتر افروزی پاسور سرمایه ای ها حداقل دو هفته قادر به حضور در مسابقات نمی باشد وی در مورد وضعیت دیگر بازیکنان گفت، مصدومیت های کوچکی وجود دارد ولی جدی نمی باشد
. . .
.
@ariavarzesh
641 likes
 • ariavarzesh.
  . 📃 مصدومیت گریبان مهدی مهدوی را گرفت...
  .
  . ⭕️مهدی مهدوی در جریان تمرین سرمایه ای ها در تهران از ناحیه انگشت چهارم (انگشت حلقه) دست چپ دچار شکستگی بدون جابجایی شد، به گفته دکتر افروزی پاسور سرمایه ای ها حداقل دو هفته قادر به حضور در مسابقات نمی باشد وی در مورد وضعیت دیگر بازیکنان گفت، مصدومیت های کوچکی وجود دارد ولی جدی نمی باشد
  . . .
  .
  @ariavarzesh

 • z.mosavi22اوخ...😯😯
 • amirshadiiiقطر پاسور،اصلاح كنيد لطفاً
 • mohsen.sadeghian.originalpageحسین آبادی که پاسور نیست
 • erfanvalizadeh7خوب شد
 • mohamad_bahrehmandشهرام شورتو درست کن
Log in to like or comment.