‪เราไม่มีทางรู้ว่าการสำแดง "ความเมตตา" ในนามพระเยซูจะก่อให้เกิดสิ่งใดบ้าง‬
31 likes
  • thaiodb‪เราไม่มีทางรู้ว่าการสำแดง "ความเมตตา" ในนามพระเยซูจะก่อให้เกิดสิ่งใดบ้าง‬

Log in to like or comment.