رونمايي از پوستر فيلم يادم تو رو فراموش كه براساس داستاني واقعي از زندگي یکی از فوتباليست های مشهور ايران ساخته شده و دربخش چشم انداز سينماي ايران نمایش خواهد داشت
#پردیس_سینمایی_چارسو
159 likes
  • cinemacharsouرونمايي از پوستر فيلم يادم تو رو فراموش كه براساس داستاني واقعي از زندگي یکی از فوتباليست های مشهور ايران ساخته شده و دربخش چشم انداز سينماي ايران نمایش خواهد داشت
    #پردیس_سینمایی_چارسو

Log in to like or comment.