پایه تلسکوپی انتهایی خط انتقال شامل دو مدار دویست و سی کیلوولت و دو مدار شصت و سه کیلوولت .
تصویر از: مهندس محمود خاتمی از هرمزگان
.
#خط_انتقال #پایه_تلسکوپی #سامانه_تجهیزات_صنعت_برق
737 likes
Log in to like or comment.