این دااااشمون کریس شِکرِ موفقیتو در آورده دیگه!😐
مبارکا باشه! 🎉⚽️
kənˈɡræts : کِن گرَتز
7,345 likes
Log in to like or comment.