
‏آيفون ١٠ ساله شد؛ ده سال پیش در هچنین روزی استیو جابز اولین آیفون را معرفی کرد. محصول جديد که به عقيده همگان مفهوم تلفن هوشمند را تغییر داد و تحول عظیمی در این عرصه پدید آورد. در روز نهم ژانویه سال ۲۰۰۷، استیو جابز فقيد برروی صحنه ایستاد و محصولی معرفی کرد که آمده بود تا مفهوم جدیدی از بزرگ ترین کمپانی تکنولوژی دنیا تعریف کند. بله، دقیقا ۱۰سال پیشتر در هچنین روزی آیفون متولد شد و امروز شركت اپل این تاریخ را جشن می گیرد.
#iphone7plus #iphone7 #iphone6splus #iphone6s #iphone6plus #iphone6 #iphone5s #iphone5 #iphone4s #iphone4 #iphone3g #iphone2g
396 likes
  • cafesibland
    ‏آيفون ١٠ ساله شد؛ ده سال پیش در هچنین روزی استیو جابز اولین آیفون را معرفی کرد. محصول جديد که به عقيده همگان مفهوم تلفن هوشمند را تغییر داد و تحول عظیمی در این عرصه پدید آورد. در روز نهم ژانویه سال ۲۰۰۷، استیو جابز فقيد برروی صحنه ایستاد و محصولی معرفی کرد که آمده بود تا مفهوم جدیدی از بزرگ ترین کمپانی تکنولوژی دنیا تعریف کند. بله، دقیقا ۱۰سال پیشتر در هچنین روزی آیفون متولد شد و امروز شركت اپل این تاریخ را جشن می گیرد.
    #iphone7plus #iphone7 #iphone6splus #iphone6s #iphone6plus #iphone6 #iphone5s #iphone5 #iphone4s #iphone4 #iphone3g #iphone2g

  • amir.a_78@aliakbari_br 😍bbin
  • mojganet@kiana_jvdn
  • marldabiri50jimailcom😍👍
Log in to like or comment.