عمل جراحی #میکروتسه یا نمونه برداری #میکروسکوپیک #بیضه در اتاق عمل مجهز #بیمارستان_میلاد_اصفهان 
#آزوسپرمی #ناباروری
219 likes
Log in to like or comment.