#کتابخوان
‌ 
فکر کردن به شرایط منفی  تنها آن را استمرار می‌دهد. در ذهن و رفتار خود به طور همزمان تغییر را ایجاد کنید.
‌ 
#نسل_نواندیش #معرف_کتاب
159 likes
  • naslenowandish#کتابخوان

    فکر کردن به شرایط منفی تنها آن را استمرار می‌دهد. در ذهن و رفتار خود به طور همزمان تغییر را ایجاد کنید.

    #نسل_نواندیش #معرف_کتاب

  • mreza_13لطفاً کتب تازه منتشر شده رو هم معرفی بفرمایید، خصوصاً کتاب مردان ویفری زنان اسپاگتی
  • naslenowandish@mreza_13 هر روز با یک معرفی کتاب همراهتون هستیم.
Log in to like or comment.