Trên đời này đẹp nhất là tình yêu mà đau đớn nhất cũng chính là tình yêu...
#vietcuteguy
92 likes
  • nngducanhhTrên đời này đẹp nhất là tình yêu mà đau đớn nhất cũng chính là tình yêu...
    #vietcuteguy

Log in to like or comment.