رشد عضله سینه خود را افزایش دهید!(پربازدیدترین مقاله ماه اخیر فیتنس پرو)

1⃣ چرخیدن سرشانه به داخل
بدلیل نحوه زندگی روزانه‌ای که داریم اکثر روز سر پا هستیم و سرشانه را بطور اتفاقی هم روز سینه تمرین میدهیم و هم روز سرشانه! و از شکل چرخیدن سرشانه رو به داخل رنج میبریم و به این معناست که ما در انجام حرکات پرس بیشتر از سر جلویی دلتوئید استفاده میکنیم تا عضله سینه و دلیل کوچک بودن عضلات سینه میباشد که با استفاده از تمرینات روزانه زیر خواهید توانست این مشکل را حل کنید.

هر روز حرکات کششی انجام دهید به اینصورت که سرشانه را به عقب داده و سینه را به جلو فشار دهید.
اغلب سرشانه پرس و نشر از پشت انجام دهید تا به ساخت حالت بدنی قوی تر(صحیح) داشته باشید.
با استفاده از فوم رول نازک که مانند وردنه میباشد سرشانه و سینه خود را روزانه ماساژ دهید.

2⃣ دامنه حرکت کوتاه بهتر است
همیشه ما فکر میکنیم انجام کامل دامنه حرکت بهتر است، در برخی مواقع انجام دامنه کوتاه مفید است. برای رشد سینه پیشنهاد میشود که دامنه حرکت کوتاه باشد اما برای اینکه به چه صورت انجام دهید به ادامه توضیحات دقت کنید، برای انجام حرکات سینه نه آنقدر دستانتان پایین بیاورید که به سر جلویی دلتوئید(عضله سرشانه) فشار وارد شود و نه آنقدر دستانتان را بالا بیاورید که عضلات پشت بازو درگیر شود. دامنه حرکت را بین این دو نقطه در نظر بگیرید و تا حد توان عضله سینه را منقبض کنید.

3⃣ با سینه پرس انجام دهید
این کلید مهمی است که اکثر افراد قادر به باز کردن قفلش نیستند، وقتی که شما پرس سینه انجام میدهید اکثر کار را عضلات سرشانه و پشت بازو انجام میدهند و پس از آن عضله سینه وارد عمل میشود که باعث میشود اکثر افراد سینه های کوچکی داشته باشند برای مقابله با این موضوع باید ارتباط ذهن و عضله ایجاد کنید، در این زمان شما با ذهنتان ابتدا به عضله سینه را فرمان داده که در پرس عضله شروع شروع کننده باشد و پس از آن عضلات سرشانه و پشت بازو وارد عمل شوند.
با یادگیری ارتباط ذهن و عضله شما قادر خواهید بود نقص‌های بدنی که دارید را برطرف کنید.

لینک مقاله تا آخر هفته در بیو میباشد.
لینک کامل مقاله: https://goo.gl/ITGDOm
233 likes
 • irfitnessproرشد عضله سینه خود را افزایش دهید!(پربازدیدترین مقاله ماه اخیر فیتنس پرو)

  1⃣ چرخیدن سرشانه به داخل
  بدلیل نحوه زندگی روزانه‌ای که داریم اکثر روز سر پا هستیم و سرشانه را بطور اتفاقی هم روز سینه تمرین میدهیم و هم روز سرشانه! و از شکل چرخیدن سرشانه رو به داخل رنج میبریم و به این معناست که ما در انجام حرکات پرس بیشتر از سر جلویی دلتوئید استفاده میکنیم تا عضله سینه و دلیل کوچک بودن عضلات سینه میباشد که با استفاده از تمرینات روزانه زیر خواهید توانست این مشکل را حل کنید.

  هر روز حرکات کششی انجام دهید به اینصورت که سرشانه را به عقب داده و سینه را به جلو فشار دهید.
  اغلب سرشانه پرس و نشر از پشت انجام دهید تا به ساخت حالت بدنی قوی تر(صحیح) داشته باشید.
  با استفاده از فوم رول نازک که مانند وردنه میباشد سرشانه و سینه خود را روزانه ماساژ دهید.

  2⃣ دامنه حرکت کوتاه بهتر است
  همیشه ما فکر میکنیم انجام کامل دامنه حرکت بهتر است، در برخی مواقع انجام دامنه کوتاه مفید است. برای رشد سینه پیشنهاد میشود که دامنه حرکت کوتاه باشد اما برای اینکه به چه صورت انجام دهید به ادامه توضیحات دقت کنید، برای انجام حرکات سینه نه آنقدر دستانتان پایین بیاورید که به سر جلویی دلتوئید(عضله سرشانه) فشار وارد شود و نه آنقدر دستانتان را بالا بیاورید که عضلات پشت بازو درگیر شود. دامنه حرکت را بین این دو نقطه در نظر بگیرید و تا حد توان عضله سینه را منقبض کنید.

  3⃣ با سینه پرس انجام دهید
  این کلید مهمی است که اکثر افراد قادر به باز کردن قفلش نیستند، وقتی که شما پرس سینه انجام میدهید اکثر کار را عضلات سرشانه و پشت بازو انجام میدهند و پس از آن عضله سینه وارد عمل میشود که باعث میشود اکثر افراد سینه های کوچکی داشته باشند برای مقابله با این موضوع باید ارتباط ذهن و عضله ایجاد کنید، در این زمان شما با ذهنتان ابتدا به عضله سینه را فرمان داده که در پرس عضله شروع شروع کننده باشد و پس از آن عضلات سرشانه و پشت بازو وارد عمل شوند.
  با یادگیری ارتباط ذهن و عضله شما قادر خواهید بود نقص‌های بدنی که دارید را برطرف کنید.

  لینک مقاله تا آخر هفته در بیو میباشد.
  لینک کامل مقاله: https://goo.gl/ITGDOm

Log in to like or comment.