یک مهندس هوانوردی از پورتوریکو ابزاری اختراع کرده است که می توانید در هواپیما سرتان را روی آن بگذارید و بدون اینکه به گردن تان فشاری وارد شود، بخوابید. این ابزار که جعبه ی
 PowerSiesta
 نام دارد از چند تکه مقوا تشکیل شده است و به راحتی در یک کیف دستی جای می گیرد.

#مقوا#جعبه#ابزار#هواپیما#خواب_راحت#کیف_دستی#مهندس_هوانوردی#بلیط_چارتر
25 likes
Log in to like or comment.