طی کردن روال اداری خدمات فرودگاهی از بدو ورود به محوطه هر فرودگاهی تا زمان ورود به داخل هواپیما و نشستن در صندلی مخصوص، یکی از مهمترین و شاید پر استرس‌ترین بخش سفر است. در اینگونه مواقع اغلب مسافرین و یا به گفتمانی دیگر مسافرین کثیر السفر به دنبال راه کارهایی هستند که این فرایند را تسهیل و درگیری آنان را با قوانین و مقررات دست و پا گیر کمتر و اطمینان خیال و آرامش خاطر آنان را فراهم نماید. این نگرانی اغلب در پرواز‌های خروجی رایج است و در پروازهای ورودی به علت آنکه مسافرین به محض خروج از هواپیما به گیت گذرنامه مراجعه و سپس بار خود را تحویل می‌گیرند؛ می‌توان متصور بود که اغلب این نگرانی‌ها وجود ندارد. بر همین اساس مسافرین پروازهای خروجی فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) (IKIA) در صورت تمایل می‌توانند از خدمات بیزینس لانچ این فرودگاه پیشرفته و زیبا استفاده نمایند تا فرایند سفر آنان تبدیل به خاطره‌ای دل‌انگیز و روح‌نواز گردد. مسافرین محترم که خدمات بیزینس لانچ را از طریق سامانه تشریفات تجاری فرودگاهی به صورت (OnLine) رزرو نمایند در بدو ورود به سالن پروازهای مخصوص شرکت هواپیمایی می‌توانند کارت پرواز دریافت نمایند.
63 likes
  • najmasiaطی کردن روال اداری خدمات فرودگاهی از بدو ورود به محوطه هر فرودگاهی تا زمان ورود به داخل هواپیما و نشستن در صندلی مخصوص، یکی از مهمترین و شاید پر استرس‌ترین بخش سفر است. در اینگونه مواقع اغلب مسافرین و یا به گفتمانی دیگر مسافرین کثیر السفر به دنبال راه کارهایی هستند که این فرایند را تسهیل و درگیری آنان را با قوانین و مقررات دست و پا گیر کمتر و اطمینان خیال و آرامش خاطر آنان را فراهم نماید. این نگرانی اغلب در پرواز‌های خروجی رایج است و در پروازهای ورودی به علت آنکه مسافرین به محض خروج از هواپیما به گیت گذرنامه مراجعه و سپس بار خود را تحویل می‌گیرند؛ می‌توان متصور بود که اغلب این نگرانی‌ها وجود ندارد. بر همین اساس مسافرین پروازهای خروجی فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) (IKIA) در صورت تمایل می‌توانند از خدمات بیزینس لانچ این فرودگاه پیشرفته و زیبا استفاده نمایند تا فرایند سفر آنان تبدیل به خاطره‌ای دل‌انگیز و روح‌نواز گردد. مسافرین محترم که خدمات بیزینس لانچ را از طریق سامانه تشریفات تجاری فرودگاهی به صورت (OnLine) رزرو نمایند در بدو ورود به سالن پروازهای مخصوص شرکت هواپیمایی می‌توانند کارت پرواز دریافت نمایند.

Log in to like or comment.