گلدن گلوب ۲۰۱۷ برندگانش را شناخت/ «فروشنده» به «او» باخت

مراسم هفتاد و چهارمین دوره گلدن گلوب ساعتی پیش به پایان رسید و برندگان بخش های مختلف معرفی شدند.

متن کامل این خبر و لیست برگزیدگان را در #سوره_سینما بخوانید:
www.sourehcinema.ir/?p=82858
29 likes
  • sourehcinemaگلدن گلوب ۲۰۱۷ برندگانش را شناخت/ «فروشنده» به «او» باخت

    مراسم هفتاد و چهارمین دوره گلدن گلوب ساعتی پیش به پایان رسید و برندگان بخش های مختلف معرفی شدند.

    متن کامل این خبر و لیست برگزیدگان را در #سوره_سینما بخوانید:
    www.sourehcinema.ir/?p=82858

Log in to like or comment.