هدف اصلی آموزش
آگاهی نیست...
عمل است...!
______________________________________________
 هر روز ساعت 9 صبح با یک #دمنوش_انگیزشی مهمان تیم بیشتر از یک نفر باشید
@bishtarazyek
772 likes
 • bishtarazyekهدف اصلی آموزش
  آگاهی نیست...
  عمل است...!
  ______________________________________________
  هر روز ساعت 9 صبح با یک #دمنوش_انگیزشی مهمان تیم بیشتر از یک نفر باشید
  @bishtarazyek

 • sophia_alikhaniدقیقا
 • khodatbash🌟🌟🌟
 • majid__khazaei_bechoعالی
 • abbas.badamiباید دانسته هایمان را به کار گیریم. برای هر کاری باید شروع کنیم. قدم اول که سخت ترین مرحله ی هر کاری هست شروع کردن. قدم اول را که برداریم کم کم مسیر عصبی شکل می گیرد و در نهایت برای ما عادت می شود
 • mohamad.hadi.s👏👌
 • mahdie.badamiبسیار نکته ی آموزنده ای. موفق باشید استاد گرامی.
 • frizerdاشتیاق و احتیاط از هم جداست ، دانش کافی نیست عمل کجاست😉
Log in to like or comment.