THE WALL STREET JOURNAL: Iran loses a moderate voice 
ایران صدای اعتدال را از دست داد 
#rafsanjani #هاشمی_رفسنجانی
64 likes
 • transis.irTHE WALL STREET JOURNAL: Iran loses a moderate voice
  ایران صدای اعتدال را از دست داد
  #rafsanjani #هاشمی_رفسنجانی

 • hadi.besharati61خدایش بيامرزد، هم زندان رفت و هم شکنجه دید.
  هاشمی مرد بزرگی بود، هم دوره ای برای امام یار بود و هم دوره ای برای رهبری
  آنقدر که فرزندان و خانواده ی هاشمی با اشرافیگری و هزینه اقتصادی و امنیتی برای نظام به هاشمی ضربه زدند، کسی نزد!
  آن هاشمی با آن خطبه های کوبنده دهه شصت و هفتاد با نزدیکان ضد انقلابی اش در دهه هشتاد و نود شد نقل محافل ضد انقلاب!
  به هر حال هاشمی با همه ی خدماتش و همه ی خسارت های مواضع و عملکرد اطرافیانش برای انقلاب در سالهای اخیر، اکنون دستش از این جهان کوتاه است.
  ضد انقلاب نميتواند او را برای خودش مصادره کند، او متعلق به ایران و انقلاب است
Log in to like or comment.