جايزه گلدن گلوب به فيلم فرانسوى رسيد

جايزه گلدن گلوب بهترين فيلم غير انگليسى زبان به فيلم فرانسوى "الى" رسيد.
فروشنده ساخته اصغر فرهادى ديگر كانديداى اين بخش بود كه انتخاب نشد.
#بانى_فيلم #گلدن_گلوب #فيلم_الى #فروشنده #اصغر_فرهادى @banifilmdaily
911 likes
Log in to like or comment.